Skagerak Dampskibsselskab A/S

Etter mer enn 30 år i Sandefjord har det nå blitt endringer i både drift og eierskap for hvalbåten. Fra årsskiftet overtok det nystartetde selskapet Skagerak Dampskibsselskab ansvaret. Styret for selskapet gir en klar bestilling for virksomheten:»Båten skal seile og være til glede for befolkningen i Vestfold!»

Fra venstre rundt bordet: Styremedlem Inger M. Paulsen, Ivar Otto Myhre, leder Gunnar Friberg, Berit Reppesgård, daglig leder Per Olaf Larsen og Erik Werner Hansen.