Nyheter

I løpet av det siste året har det blitt gjennomført større arbeider med tredekk ombord. Hoveddekk og brudekk har blitt natet om på tradisjonelt vis med bek. Arbeidene har pågått under presenningteltet. Nå er det tett slik at det ikke lekker vann inn i bestikk og skytterlugar.

Presenningtelt dekker alle tredekk.